Školící pracoviště

AKREDITACE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Společnost  GP-MED s. r. o. je držitelem několika akreditací Ministerstva zdravotnictví  České republiky ke vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství.

 

1.       Akreditace,  na základě které může GP-MED s.r.o. dle  §13 odst. 1 písm. b) zákona 95/2004 Sb. provádět konkrétně určený vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2018, pro obor specializačního vzdělávání všeobecné praktické lékařství

 

-         č.j. MZDR 16374/2018-2/VLP

-         vydána 24. 4. 2018

-         platnost 6 let od nabytí právní moci

-         počet školících míst- 4 

 

2.       Akreditace, kterou  v souladu s §13 odst. 1 písm. a) zákona 95/2004 Sb. získává GP-MED s.r.o. oprávnění k uskutečňování vzdělávání v základním kmeni všeobecné praktické lékařství

-         č.j. MZDR 9435/2019-2/VLP

-         vydána 6. 3. 2019

-         platnost 5 let od nabytí právní moci

-         počet školících míst- 4 

 

3.       Akreditace, kterou  v souladu s §13 odst. 1 písm. a) zákona 95/2004 Sb. získává GP-MED s.r.o. oprávnění k provádění vzdělávání v základním kmeni interním

-          č.j. MZDR 12178/2022-2/VLP

-          vydána 8.6.2022

-          platnost 5 let od nabytí právní moci

-          počet školících míst- 4 

 

Školitel : Školitelé: MUDr. Michal Večerek, MBA, LL. M. a MUDr. Jan Večerek

6-kolicpracovit.jpg