Pracovnělékařské služby

Nabízíme:

 • pracovnělékařské služby v plném rozsahu dle aktuální legislativy
 • široké znalosti a dlouholeté zkušenosti z oblasti pracovnělékařských služeb
 • individuální přístup k řešení problematiky PLS dané firmy
 • poskytování léčebné péče zaměstnancům, včetně možnosti registrace v našem zdravotnickém zařízení
 • provádění pracovnělékařských služeb i mimo standardní ordinační hodiny
 • volné kapacity naší ambulance pro provádění pracovnělékařských služeb
 • velmi krátké objednací lhůty
 • široké spektrum poskytovaných služeb

Provádíme:

 • posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci v dané profesi
 • zajištění komplexního vyšetření zaměstnanců
 • konsiliární služby pro všechny druhy prohlídek v rámci pracovnělékařských služeb
 • kompenzaci zjištěných onemocnění léčbou a opatřeními na pracovišti
 • poradenskou činnost v problematice nemocí z povolání
 • poradenskou činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví zaměstnanců
 • školení
  • v otázkách poskytnutí první pomoci
  • další školení pro klienta po předchozí domluvě
 • odbornou kontrolu pracovišť ze zdravotních hledisek
 • nepovinná očkování zaměstnanců (po dohodě se zaměstnavatelem)
 • zajištění dalších potřeb klienta v oblasti pracovnělékařské péče

Spolupracujeme:

 • s vedením podniku
  • k zamezení vzniku nemocí z povolání,
  • při řešení problematiky vysoké pracovní neschopnosti
 • se specialisty pracovnělékařské péče
  • konsiliární vyšetření
  • odborné poradenství
  • chladové testy
  • spirometrická vyšetření
  • screeningová audiometrie
  • EMG vyšetření

7-PLS.jpg