AKTUALITY


COVID-19 INFORMACE K PROVOZU ORDINACE 

 

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci  jsou zavedena  opatření na ochranu nás, pacientů a zaměstnanců firem   provoz ordinace je v omezeném režimu

·         čekárna je uzamčená- v  případě, že potřebujete nezbytně ošetření, nás kontaktujte telefonicky: 596 732 113, nebo 604 558 818

·         při  příchodu  je třeba se nahlásit u vchodu do čekárny a dbát pokynů recepční. Čekárna má omezenou kapacitu.

·         při vstupu do čekárny se musíte podrobit desinfekci rukou a měření teploty

 

·         vstup a pobyt v prostorách ordinace a čekárny je umožněn pouze osobám s ochranou nosu a úst (máte- li respirátor s výdechovým ventilem, je třeba mít přes něj roušku!)

·         recepty objednávejte telefonicky, nebo emailem, vystavíme a zašleme Vám je emailem, nebo SMS. V požadavku uveďte jméno a příjmení, datum narození, název a sílu léku, počet balení, která potřebujete předepsat, tel. číslo, na který máme recept poslat.

·         jste- li objednáni, musíte se dostavit přesně na čas, který Vám byl při objednání přidělen

 

·         Pracovnělékařské prohlídky budou provedeny pouze u absolutně zdravých lidí. Jakákoliv rýma, nachlazení apod. vylučuje možnost vyšetření. Upozorňujeme, že pokud se někdo s těmito příznaky k pracovnělékařské prohlídce dostaví, nebude do prostor ordinace vpuštěn a vyšetřen.

Osoby, na které se vztahuje karanténa, nebo mají  aktuálně potíže dýchacích cest, teplotu, kašel, nechť nás telefonicky kontaktují z domova.

Informace ke koronaviru:

https://koronavirus.mzcr.cz/

http://www.khsova.cz/

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/Letak_COVID_19_2.pdf

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

Jakmile bude provoz ordinace plně obnoven, budeme Vás informovat opět na našem webu.

MUDr. Michal Večerek MBA, LL.M.