AKTUALITY

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY A KLIENTY PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

 

s ohledem na vydané Usnesení vlády z 15. 3. 2020 č. 214 v souvislosti se špatnou  aktuální epidemiologickou situaci  v celé republice, kdy došlo  také k akutnímu nedostatku ochranných pomůcek pro nás zdravotníky (desinfekce, rukavice, respirátory…),  dále podle doporučení SPL pro praktické lékaře ze dne 15. 3. 2020, bod 7,  které bylo zasláno na Vládu ČR a ministerstvo zdravotnictví,  jsme přikročili k výkonu  opatření na ochranu nás, pacientů,  zaměstnanců firem a tímto s okamžitou platností do doby, než budeme vybaveni dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný plný provoz

·         ukončili jsme provádění a objednávání pracovnělékařských služeb (prohlídky, které jsou již objednány, nebudou provedeny)

o   více v oddíle Pracovnělékařské služby: http://gp-med.cz/index.php/pracovnelekarske-sluzby

·         provoz ordinace je v nouzovém režimu

 

o   čekárna je uzamčená- v  případě, že potřebujete nezbytně ošetření, nás kontaktujte telefonicky: 596 732 113, nebo 604 558 818

o   recepty objednávejte telefonicky, nebo emailem, vystavujeme je pouze elektronicky a zašleme Vám je emailem, nebo SMS

o   PN, ev. karanténu  lze vystavit po předchozí telefonické dohodě elektronicky bez Vaší přítomnosti, Vaše přítomnost je nutná jen v případě zhoršení stavu, nebo delšího přetrvávání potíží

o   neprovádíme preventivní prohlídky a jiná plánovaná vyšetření

o   neprovádíme prohlídky pro posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, invalidní důchody, příspěvky na péči, lázně, pojistky, bolestné atd.)

 

 

Po dobu těchto opatření je provoz ordinace v době 6.30- 10.30

 

Uvědomujeme si, že toto opatření Vám může zkomplikovat běžný život, ale nemůžeme zajistit náš provoz bez adekvátních ochranných pomůcek, kdy jsme vystaveni extrémnímu riziku a zároveň se sami můžeme stát rizikovým faktorem pro Vás a přispět k rozšíření onemocnění.

 

Osoby, na které se vztahuje karanténa, a mají zároveň klinické příznaky, nechť z domova kontaktují přímo hygienickou stanici, tel: 595 138 118, 595 138 119 nebo linku 112.

 

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

 

Informační telefonní linka ke koronaviru: 1212

 

Jakmile bude provoz ordinace plně obnoven, budeme Vás informovat opět na našem webu.

 

MUDr. Michal Večerek MBA, LL.M.