Ordinace praktického lékaře

Nabízíme:

 • komplexní zdravotní péči pro dospělé a mladistvé od 15-ti let, diagnostickou, léčebnou i preventivní péči
 • možnost objednat se k lékaři na určitou sjednanou hodinu
 • příjemné prostředí
 • individuální přístup
 • bezbariérový přístup do budovy bočním vchodem

Provádíme:

 • preventivní prohlídky (1x 2 roky)
 • dispenzární prohlídky chronických onemocnění v intervalech daných legislativou
 • kompletní předoperační vyšetření (s výjimkou RTG)
 • odběry biologického materiálu
 • elektroléčbu
 • infuzní terapii
 • aplikaci injekcí
 • převazy ran
 • holter TK (ABPM)
 • EKG měření včetně vyhodnocení
 • měření ABI (měření indexu kotník-paže) oscilometrickou metodou
 • edukace pacientů
 • podpůrná psychoterapie
 • otoskopie
 • rhinoskopie
 • diafanoskopie
 • obstřiky páteře
 • POCT – laboratorní vyšetření biol. materiálu přímo v ordinaci s výsledkem na počkání
  • CRP
  • INR
  • glykémie
  • glykovaný hemoglobin
  • FOB test – skryté krvácení ve stolici
  • vyšetření moči
 • návštěvní službu lékařem nebo sestrou u  imobilního pacienta v domácím prostředí
 • očkování proti infekčním nemocem základní i doplňkové, včetně poradenské činnosti
 • ošetření nepojištěných osob (přímo hrazená péče)

Prohlídky:

 • k vydání a prodloužení platnosti profesních, řidičských, zbrojních  průkazů
 • na žádost úřadů (OSSZ, Úřad práce apod.)
 • k nástupu do Domova důchodců, LDN, lázní...
 • sportovců (s výjimkou vrcholových sportovců nebo výkonnostního sportovců vykonávajících zdravotně náročnou sportovní disciplínu)

 Administrativní činnosti:

 • potvrzení pro přihlášku ke studiu
 • výpis ze zdravotnické dokumentace
 • zpráva pro pojišťovnu
 • různá potvrzení v zájmu klienta
 • kopie zdravotních zpráv

Poradny:

 • poradna pro obezitu
 • protikuřácká poradna
 • poradna pro terapii erektilní dysfunkce

Další služby:

 • předpis perorální antikoncepce
 • akupunktura
 • aurikuloterapie
 • piercing

Personální a věcné vybavení:

 • dle platné legislativy

Informujeme:

 • přijímáme nové klienty (od 15-ti let věku)

Upozorňujeme:

 • zdravotní dokumentaci nepůjčujeme. Na požádání provedeme do 3 dnů výpis ze zdravotní dokumentace (placená služba)

 

5 ordinace PL